Translate

Monday, 10 March 2014

LIBERALIS LEBIH IBLIS DARIPADA IBLIS

1.  Makhluk Iblis disebut Iblis kerana sikap pembangkangannya terhadap perintah Allah s.w.t. Kerananya, mereka yang membangkang tehadap Allah s.w.t layak juga disebut Iblis atau anak Iblis, ataupun sekurang-kurangnya pengikut Iblis. Bahkan pembangkangan manusia terhadap Allah s.w.t ada kalanya lebih dahsyat daripada pembangkangan Iblis itu sendiri; contohnya Firaun yang mengaku dirinya Tuhan. Iblispun tak sampai ke tahap mengakui dirinya Tuhan seperti yang berani dilakukan oleh Firaun.

2.  Sekalipun Iblis selalu menggoda anak Adam agar menjadi atheis iaitu tidak mempercayai adanya Tuhan ataupun mensyirikkan Tuhan dengan makhluk, namun Iblis sendiri dengan sejarah kesesatan, kesombongan dan juga sifat takburnya kepada Allah tidak pernah menafikan kewujudan dan juga kekuasaan Allah serta mensyirikkan Allah.Iblis tahu dan mengakui bahawa Allah itu Maha Esa. Itulah sebabnya mengapa kita boleh katakan bahawa orang yang mempunyai aliran pemikiran liberal (Liberalis) yang terpesona dengan pemikiran atheis (keperayaan tiadanya Tuhan) dan mengagungkan kekuatan akal manusia berbanding wahyu Ilahi adalah jauh lebih Iblis daripada Iblis.

3.  Keadaan ini digambarkan oleh Allah dalam Firman-Nya Surah Al-Hasyr: ayat 16, yang bermaksud:"Seperti bujukan syaitan ketika ia berkata kepada manusia "kafirlah kamu", maka tatkala manusia itu telah kafir ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu,kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam."

4.  Jadi, amat lucu sekali jika ada orang "liberal" yang mengaku sebagai "Muslim Liberal" atau "Islam Liberal", kerana Liberal bukan Islam dan Islam bukan Liberal. Mereka yang menggunakan istilah ataupun menggelarkan diri mereka sebagai "Muslim Liberal" atau "Islam Liberal" sebenarnya bertopengkan nama Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam.

5.  Dan yang paling menjijikkan adalah tatkala Kaum Liberal mendakwa bahawa mereka adalah kumpulan reformis yang membuka pintu ijtihad dan pejuang kebebasan. Pada hal, pintu ijtihad tidak pernah ditutup oleh ulama salaf mau pun khalaf, bahkan di setiap zaman para ulama selalu berijtihad untuk menjawab berbagai persoalan yang timbul seiring dengan kemajuan zaman dan kehendak semasa. Cuma kita yang berpegang kepada Ahlus Sunnah berijtihad bersandarkan kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijma dan Qias.Golongan liberalis ini berijtihad dengan mnggunakan hukum akal dan logik manusia semata-mata mengikut kehendak hawa nafsu dan juga kepentingan individu.

6.  Di selangor golongan liberalis ini telah bersekutu dengan puak-puak Gereja Khatolik untuk mencabar Titah Sultan Selangor yang melarang penganut agama kristian dan agama-agama lain menggunakan Kalimah Allah. Mereka telah menyokong dan mempertahankan tindakan Paderi Lawrence Andrew untuk menggunakan Kalimah Allah dalam upacara-upacara sembahyang orang kristian di Gereja..Mereka juga telah menentang tindakan JAIS yang kononnya menceroboh masuk ke DUMC Pada tahun 2011 untuk menyelamatkan aqidah umat Islam yang cuba nak dikristiankan oleh Gereja..Mereka juga menentang dan mengutuk tindakan JAIS yang telah merampas Bible terjemahan Bahasa Melayu di Damansara...Mereka juga mendesak kerajaan supaya membenarkan orang Melayu untuk murtad...mereka juga menjadi talibarut kepada pemmpin-pemimpin DAP dan PKR yang kristian untuk dibawa masuk ke dalam masjid untuk menyampaikan ucapan dan menyampaikan sumbangan kepada fakir miskin di masjid..Marilah sama-sama kita selamatkan selangor daripada gerombolan liberalis ini.

Oleh itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah s.w.t semoga menyelamatkan negara kita daripada golongan aliran pemikiran liberal ini daripada menguasai pemerintahan dan juga pemikiran rakyat khasnya di Negeri Selangor yang menjadi pusat kepada gerakan ajaran sesat dan puak-puak liberalis ini.

PRK KAJANG
"TOLAK PKR-SELAMATKAN SELANGOR"

FATWA MENGENAI KESESATAN ALIRAN PEMIKIRAN LIBERAL PERLU DISEBARKAN

KEPUTUSAN MUZAKARAH FATWA KEBANGSAAN MENGENAI ALIRAN PEMIKIRAN LIBERAL DI MALAYSIA


Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-74 yang bersidang pada 25 -27 Julai 2006 telah membincangkan Aliran Pemikiran Liberal: Hukum dan Implikasinya Kepada Islam Di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

Gerakan Pemikiran Liberal mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah seperti berikut:

1.  Aspek Akidah.

     a.  Berpegang kepada Konsep Pluralisme - Konsep pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Pluralisme agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respon yang tersendiri terhadap Realiti Yang Agung (ultimate reality). Semua agama adalah sama tarafnya merujuk kepada Realiti Yang Agung.

     b. Akal Manusia Adalah Wahyu -  Aliran ini membahagi wahyu kepada dua kategori iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah al-Quran dan ia adalah teks semata-mata. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akallah yang sebenarnya menghidupkan teks al-Quran berdasarkan tujuan, konteks suasana zaman.

     c. Meragui Ketulinan Al-Quran -  Aliran pemikiran ini mendakwa al-Quran diresapi dengan budaya Arab kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu, tambahan pula katanya Nabi Muhammad yang menjadi pembawa risalah juga terdiri dari orang Arab. Mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah message budaya Arab.

2.  Aspek Syariah.

    a. Mempersoalkan Methodologi Pentafsiran Al-Qur’an Dan Al-Hadith - Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau methodologi pentafsiran al-Quran yang digunapakai kini. Dengan slogan “membuka dan membebaskan tafsiran al-Quran”, aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Contohnya, mereka mendakwa syurga dan neraka tidak wujud melainkan kesan psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia. Hari akhirat ditafsirkan sebagai tidak wujud melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih matang dan sempurna.

     b.  Menggesa Tafsiran Baru Konsep Ibadat - Aliran pemikiran ini juga berpegang ‘membuka dan membebaskan' tafsiran al-Quran, sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks al-Quran menempuh proses dekonstraksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baru dibuat.

      c.  Mempertikaikan Kriteria Dan Akhlak Kenabian - Aliran pemikiran ini secara sinis mengkritik sifat Nubuwwah yang dimiliki oleh Rasululah s.a.w. dengan mengatakan ia tidak lain hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain (leadership value). Justeru sesiapapun boleh mempunyai sifat nubuwwah tersebut untuk memimpin manusia ke arah ciri-ciri yang baik. Malah mukjizat seperti peristiwa Isra’ dan Mikraj dianggap sebagai bahan cerita yang sengaja diperbesarkan (exageration) oleh pengikut baginda yang taksub sedangkan ia hanyalah sekadar mimpi yang tidak terjadi di alam realiti.

     d.  Sikap Terhadap Ilmu-Ilmu Islam - Ilmu-ilmu Islam seperti Usul al-tafsir, Usul al-Fiqh, Usul al-Hadith, al-Jarah wa al-Ta’dil dan sebagainya yang telah secara Ijma’ diterima sebagai metod dalam displin ilmu, telah dikritik oleh aliran pemikiran ini sebagai buatan manusia. Penentuan hukum yang telah qat’ie dan hukum yang tidak qat’ie menurut mereka perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan membebaskan Islam melalui tafsiran semula ajaran Islam.

      e.  Sikap Terhadap Hukum - Aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri apabila merujuk kepada hukum-hukum Fiqh iaitu mengambil tujuan hukum bukan bentuk hukum.

KEPUTUSAN : 

BERDASARKAN KEPADA CIRI-CIRI PENYELEWENGAN TERSEBUT, MUZAKARAH MEMUTUSKAN BAHAWA ALIRAN PEMIKIRAN LIBERAL ADALAH AJARAN SESAT DAN MENYELEWENG DARIPADA SYARIAT ISLAM.