Translate

Monday, 24 November 2008

BERITA BAIK UNTUK PENDUDUK PELANGAI

( Petikan Ucapan Belanjawan Negeri Pahang Tahun 2009 oleh YAB Dato’ Sri Adnan Yaakob, MB Pahang merangkap ADUN Pelangai )

[Adnan_Yaakob.jpg]

SEKOLAH MENENGAH AGAMA PELANGAI AKAN DI 'NAIK TARAF' DARI SEGI KEMUDAHAN PEMBELAJARANNYA.


"17. UGAMA ISLAM


85. Ugama Islam akan terus diimarahkan dengan menambahbaik institusi masjid dan surau, meningkat kecekapan pegawai dan kakitangan Jabatan Ugama Islam, meningkatkan kegiatan penyebaran dan penerangan mengenai Islam, menarik serta pendakwah bebas yang berwibawa, menganjurkan lebih banyak Latihan dan Kursus untuk pendakwah, memperluaskan kegiatan dakwah dan tarbiyyah di kalangan generasi muda.

86. Kerajaan Negeri telah mengambil tindakan melantik imam yang memiliki ijazah dari Pusat Pengajian Tinggi Ugama di semua masjid bertaraf Masjid Daerah.

87. Sekolah-sekolah Menengah Ugama Kerajaan yang sedia ada akan ditambah kemudahan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih selesa. Usaha ini akan dibuat berdasarkan keperluan, giliran dan kemampuan kewangan semasa. Sekolah Menengah Ugama Chenor, Sekolah Menengah Ugama Pelangai, Sekolah Menengah Ugama Al Attas Pekan akan diperbesarkan lagi. Asrama Lelaki Sekolah Menengah Ugama Bukit Ibam akan dibina ".