Translate

Friday, 28 February 2014

AL-QURAN SENDIRI MENGANJURKAN PLURALISME AGAMA - ANWAR IBRAHIM

Ucapan Anwar Ibrahim semasa dialog “Religion and Pluralisme in a Divided World” pada 18 Mac 2010, di London School of Economic (LSE):

Anwar Ibrahim: "Golongan-golongan agama tertentu yang menganggap hanya satu ajaran asasi tertentu (fundamental doctrines) sahaja yang membawa ke jalan keselamatan/syurga (salvation) adalah pandangan yang silap dan tertutup...."

"Agama-agama lain juga benar. Maka Pluralisme Agama adalah jalan penyelesaian terbaik untuk mengelakkan perpecahan tersebut."

"Apa juga agamanya, sama ada Islam, Kristian, Sikh, Hindu serta yang lain, saya percaya bahawa kebenaran-kebenaran yang paling tinggi (higher truths) akan mengatasi amalan- amalan semata-mata (mere practice) dan semua ibadatnya berpusat kepada kebenaran yang satu itu (singular truth): bahawa dari Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali...."" Al-Quran sendiri menganjurkan Plralisme Agama seperti dalam firman Allah SWT, Tidak ada paksaan dalam agama"; maka mestilah perbuatan memaksakan kepercayaan seseorang ke atas orang lain bukan bersifat Islamik. Jika ayat ini ditolak, maka kenyataan Al-Quran itu tidak mempunyai apa-apa erti."

" Kaum muslimin masih lagi berterusan berprejudis; menolak nilai kebebasan bersuara (free speech), kebebasan media (free press), demokrasi, dan kebebasan hati nulari (freedom of conscience). Mereka memandang budaya Pluralisme Agama sebagai satu bentuk konspirasi teragung oleh 'pihak lain', terutamanya Kristian, untuk mengembangkan ajarannya dan menjadikan Muslimin memeluk agama Kristian. Pluralisme juga dilihat sebagai jerat untuk menyeludup masuk demokrasi ala Barat melalui pintu belakang."

" Pada hari ini wujud kebebasan beragama (freedom of religion) tetapi mengenepikan Pluralisme Agama (Religius Pluralisme) yang sepatutnya kedua-duanya diperteguhkan sebagai konsep kebebasan di negara-negara yang mengamalkan demokrasi. Memihak kepada satu agama dan mengenepikan agama-agama lain adalah bertentangan dengan semangat Pluralisme Agama. Perkara ni lebih ketara di Timur Tengah dan Asia Tenggara".

( ANWAR IBRAHIM)

Jawaban kita terhadap kenyataan Anwar Ibrahim di atas:

Asas kpd risalah daripada Allah swt adalah "aku bersaksi tidak ada ilah (tuhan yg berhak disembah) melainkan Allah"

Adakah ajaran kristian, sikh, hindu dan lain2 ini menyembah tuhan yg Esa?

Bagaimana dgn ajaran kristian yg menganggap Isa itu anak tuhan?

Bagaimana pula dgn ajaran2 agama yg lain yg menggunakan "perantaraan" patung2 dan berhala2 sebagai tuhan2 yg lain sebagai Allah?

Bagaimana dgn ajaran2 agama yg sentiasa berubah ubah kerana pena drpd tangan pendeta2 mereka?

Firman Allah swt:
"Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu." (al Maedah: 3)

"Barang siapa yang tidak percayakan Taghut (sembahan selain drpd Allah), dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali ugama) yang teguh yang tidak akan putus selama lamanya" (al Baqarah: 256)

Kesimpulan:
Pendirian dan kepercayaan yg diimani dan dilafazkan oleh Anwar Ibrahim ini sangat2 bertentangan dengan sumber asal Islam yg datangnya daripada Allah swt iaitu al quran.

Ini bermakna bahawa jika rakyat di Kajang memberikan ruang dan kuasa kepada Anwar Ibrahim dalam PRK pada 23 Mac ini maka ianya akan membuka lagi kemudharatan kesesatan kpd umat Islam di Kajang secara khusus dan kepada umat Islam di Selangor dan Malaysia secara umumnya!

Tolak Anwar bermakna kita menolak pluralisme agama. Menerima Anwar bermakna kita menerima pemikiran pluralisme agama yang sesat.